Werkwijze

Wat het probleem ook is, er zal altijd geprobeerd worden zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Heel belangrijk hierbij is het streven van Koi Care om u als eigenaar bij alle belangrijke beslissingen te betrekken. Er zijn vaak meerdere manieren om een probleem op te lossen en welke manier we kiezen, dat bepalen we samen!

Wanneer u problemen heeft met de vissen in de vijver of de waterkwaliteit, dan kunt u telefonisch of via email een afspraak maken met de dierenarts. Hij zal samen met u een moment plannen om bij u thuis langs te komen. U kunt dan nogmaals vertellen wat er aan de hand is en hoe lang deze problemen al spelen. Door middel van een vraaggesprek (anamnese) wordt zo veel mogelijk informatie verzameld.

Nadat duidelijk is geworden wat de preciese klachten zijn, wordt de waterkwaliteit getest. Gezond water is een basisvoorwaarde voor gezonde vissen. Daarnaast kan een afwijkende waterkwaliteit gevolgen hebben voor het al dan niet kunnen behandelen met bepaalde medicijnen, soms moet de buffercapaciteit van het water (GH, KH) eerst verhoogd worden.

Nu wordt het tijd om voor het eerst een vis te onderzoeken. Let op: ivm de hygiëne dient u zelf voor een schepnet, koisok en bowl te zorgen! Evt kan een schepnet en koisok op verzoek voor u worden meegebracht. Een of meerdere preparaten van de slijmhuid van uw koi worden onder de microscoop bekeken op de aanwezigheid van parasieten. Zoals de naam parasiet al aangeeft leven zij van uw vis. Door beschadiging van de huid worden uw vissen direct blootgesteld aan de bacteriëen in de vijver en kunnen gemakkelijk een infectie oplopen. De koi zal door middel van schuren aan objecten de parasieten proberen kwijt te raken en kan op die manier nare wonden oplopen.

Als het nodig is worden individuele vissen behandeld die wonden hebben. Dood weefsel dat een voedingsbodem vormt voor bacteriën wordt verwijderd, de wond gedesinfecteerd en een beschermende antibacteriëele laag aangebracht. Om de infectie te bestrijden wordt meestal een antibioticum geïnjecteerd.

Soms zal er aanvullend onderzoek moeten plaatsvinden. Daarbij kunt u denken aan: bacteriologisch onderzoek + bepaling meest effectieve antibioticum, onderzoek naar voorkomen van Koi Herpes Virus, onderzoek naar toxische stoffen in het water zoals bv koper, verrichten van pathologisch onderzoek als er nog geen diagnose gesteld is.


Koi Care:       +31 (0)6 4039 2531

Gerbrandyborch 30,    5241 HK Rosmalen

info@koicare.nl

Algemene Voorwaarden

© 2017, Koi Care